الاسره و الجنوسه فی النظام التربوی الرسمی

900,000 ریال

العنوان الأصلی: جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی؛ الناشر الأصلی: مرکز تحقیقات زن و خانواده(مرکز دراسات المرأه و الإسره)؛ المراجعه والتقویم: فریق مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الإسلامی؛ الإخراج: قیس عباس؛ تصمیم الغلاف: حسین موسی

16 در انبار

شناسه محصول: 133 دسته: