الگوی جامع شخصیت زن مسلمان؛ تعاریف و ساختار

120,000 ریال

اهتمام اصلی این پژوهش سامان‌مند‌کردن مطالعات زن‌پژوهی دینی است که در سه فصل سازماندهی شده است.
فصل نخست، سه رویکرد اصلی در میان اندیش‌مندان مسلمان نسبت به مسائل زنان را بیان کرده است.

251 در انبار

شناسه محصول: 107 دسته: