تحولات جمعیتی ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها(بیانیه سال 1392)

70,000 ریال

این بیانیه، پس از گزارشِ اطّلاعاتی از تحوّلات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ها در زمینة مهار جمعیت انجام‌ داده‌اند، سعی کرده است با نگاهی به عوامل و عناوین هم‌بسته با تحوّلات جمعیتی ایران و پس از ارائه تصویری کوتاه از آیندة جمعیتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنایی متون اسلامی دربارة جمعیت آشنا کند. در پایان هم، راهبردهایی در این زمینه پیشنهاد شده است.

163 در انبار

شناسه محصول: 198 دسته: