خانواده و کالاهای فرهنگی جدید(بیانیه سال1389)

70,000 ریال

این بیانیه یکی از مباحث مهم در حوزة مطالعات فرهنگی که می‌تواند کارکرد خانواده، هویت جنسی و موقعیت زن در خانه و اجتماع را به چالش بکشد، مصرف کالاهای فرهنگی جدید معرفی می‌کند. تأثیر مصرف محصولات بر خانواده و کارکردهای آن و مسئولیت نهادهای مختلف در قبال این پدیده قابل تأمل است. این بیانیه ضمن بیان نگرانی‌ها در این باب و نیز ویژگی‌های کالاهای فرهنگی جدید، ویژگی جامعة ایرانی را در مواجهه با این مقوله برمی‌شمرد و بایسته‌ها و مسئولیت‌های مراکز و نهادهای مختلف جامعه را گوشزد می‌کند.

1910 در انبار

شناسه محصول: 196 دسته: